Xueying, Author at TripZilla Malaysia
Xueying
Xueying
20 Articles0 Comments

目前在南洋理工大学主修英文文学系。坚持以虚心认识自己,以真心对待他人。希冀着,得以沉浸在世界各地侘寂的小日子。。。

2024-03-02 02:19:55